• Time-Lapse

  Tècnica El nostre nou incubador GERI timelapse, s'ha convertit en una eina indispensable en el dia a dia dels tractaments de reproducció. És el sistema d'incubació d'embrions humans més modern i innovador que està revolucionant la biomedicina reproductiva mundial. Reproduiex la situació natural en un entorn de creixement ideal, que permet veure, monitoritzat y analitzar
 • Inseminació artificial de parella (IAC)

  La inseminació artificial, és la tècnica més senzilla per aconseguir l’embaràs, i es tracta d’una tècnica senzilla i econòmica (en casos curosament seleccionats) que consisteix en dipositar el semen de la parella, que prèviament haurà estat tractat al laboratori, a l’interior de l’úter de la pacient.

 • PGT-A – Test Genètic Preimplantacional per a estudi d’Aneuploïdies

  Genètica Per què fer l’estudi? El Test Genètic Preimplantacional d’Aneuploïdies PGT-A, és una tècnica  que permet l’estudi de tots els cromosomes d’una o vàries cèl·lules, procedents d’un embrió obtingut mitjançant Fecundació in-vitro L’Objectiu d’aquesta tècnica, és estudiar els embrions d’un cicle de  fecundació in vitro, per seleccionar aquells que tinguin una dotació  cromosòmica normal, és
 • SECURE SELECT

  Genètica Què és SecureSelect? SecureSelect és una tècnica de selecció embrionària basada en la  selecció cromosòmica no invasiva, que consisteix en analitzar una petita  quantitat del medi de cultiu on han evolucionat els embrions. En aquest medi de cultiu, si troba material genètic que és originari de les  cèl·lules de l’embrió. L’estudi d’aquest material, ens
 • SECUREMATCH

  Cribratge de malalties recessives i lligades al cromosoma X Genètica Per què fer aquest estudi? Les malalties hereditàries recessives són un conjunt de malalties  genètiques poc freqüents, que només es produeixen quan un individu té  dues còpies mutades del gen relacionat amb la malaltia. Si ambdós membres d’una parella són portadors d’aquest tipus de  mutacions,
 • Secure Natal (Test prenatal no invasiu )

  Genètica Què és? El test genètic prenatal en sang materna, és una prova no invasiva que es  pot realitzar a partir de la setmana 10 de gestació. Ens permet detectar  alteracions genètiques en el fetus, a partir d’una mostra de sang materna,  essent així una tècnica segura tant pel fetus com per la mare. Es
 • Inseminació artificial amb semen de donant (IAD)

  La inseminació artificial amb semen de donant, és una tècnica que s’aplica a pacients amb problemes greus en la mostra d’esperma, tals com absència total d’espermatozous (azoospèrmia), baixa concentració d’espermatozous (oligozoospèrmia) o espermatozous de mala qualitat (teratozoospèrmia), alteracions genètiques… Es tracta d’un procediment senzill i econòmic que consisteix en la disposició del semen d’un donant (que prèviament haurà estat seleccionat) a l’interior de l’úter de la pacient.

 • Fecundació In Vitro (FIV)

  La Fecundació in Vitro (FIV) és actualment la tècnica pionera en reproducció assistida que ens permet solucionar la majoria de problemes de fertilitat. Aquesta tècnica consisteix en l’extracció dels òvuls de la pacient, que seran fecundats al laboratori amb els espermatozous de la parella o d’un donant (si és el cas). Posteriorment els embrions obtinguts seran introduïts a l’interior de l’úter. El percentatge d’embaràs aconseguit amb aquesta tècnica es troba al voltant del 40% d’èxit.

 • Transferència d’embrions congelats (TEC)

  La transferència d’embrions congelats és una tècnica que apareix com a conseqüència de la Fecundació in Vitro (FIV). Gràcies a l’extracció múltiple d’òvuls que ens permet aquesta última, són també proporcionals els embrions que es poden obtenir al laboratori. No obstant això, degut a que la llei actual i el sentit comú, no ens permeten posar més de tres embrions per transferència, tots aquells embrions sobrants, són congelats, per tal de poder ser utilitzats en cicles posteriors de transferència d’embrions congelats.

 • Biòpsia testicular (BT)

  La Biòpsia testicular és una petita intervenció quirúrgica que serveix per valorar, en pacients amb problemes de fertilitat, la presència o absència d’espermatozous al testicle, o per diagnosticar si existeix algun tipus de problema genètic.

 • Congelació de semen

  La congelació de semen és la tècnica que permet la criopreservació de mostres d’esperma de pacients, ja sigui com a previsió de futur, degut a la presència de malalties el tractament de les quals compromet la qualitat de la mostra, o per altres causes com ara determinades intervencions quirúrgiques. Amb aquesta tècnica les mostres poden ser preservades de manera indefinida fins que el propietari les necessiti o decideixi quin ús en vol fer.

 • Preservació de la fertilitat femenina: vitrificació d’òvuls

  La preservació de la fertilitat femenina és possible avui en dia gràcies a l’aparició de la vitrificació. La vitrificació és una nova tècnica revolucionària que permet la congelació de gàmetes i embrions de manera ultra-ràpida. D’aquesta manera és possible mantenir oòcits congelats a baixes temperatures durant períodes de temps indefinits i obtenir altes taxes de supervivència i embaràs un cop desvitrificats.

 • No et quedis amb cap dubte

  Ens agrada explicar-te el que fem, i com podem ajudar-te.

 • Pregunta'ns
+34 973 288 127 +34 973 273 100