PRP ovàric o Rejoveniment ovàric

En situacions extremes en que la reserva ovàrica de les pacients es troba molt disminuïda, i abans de plantejar-nos cicles d’ovodonació o altres alternatives, que en moltes ocasions són de difícil plantejament o acceptació per part de la pacient, tenim l’alternativa d’utilitzar la nova tècnica coneguda com a PRP ovàric, que ens pot complementar i millorar els tractaments de Fecundació in vitro.

La tècnica del PRP ovàric, consisteix en l’administració intra-ovàrica de plasma ric en plaquetes, y factors de creixement.

Gràcies a la capacitat que tenen els factors de creixement de promoure la regeneració tissular, aquest tractament, permet certa restauració de la funció ovàrica i estimula el creixement fol·licular.
Aquest procediment, es presenta com una innovadora alternativa, per a que els pacients puguin plantejar-se la possibilitat de ser pares amb els seus propis òvuls.

Les candidates a realitzar-se el PRP ovàric són:

  • Pacients amb menopausa o peri-menopausa.
  • Situacions de “Fallo” ovàric precoç.
  • AMH < 1.1ng/ml.
  • Dones amb baixa reserva ovàrica.
  • Fracàs en cicles previs de FIV per baixa recuperació d’òvuls.

La tècnica, que és de realització senzilla i consta dels següents passos:

  • Extracció de sang de la pacient i posterior preparació de la mostra al laboratori.
  • Injecció de plasma intra-ovàric (es realitza a quiròfan, amb sedació).

La decisió sobre el nombre de cicles a realitzar, depèn del criteri de l’equip mèdic, però es recomana realitzar un màxim de tres intents, durant tres cicles consecutius.
Finalment i un cop realitzat el tractament, la restauració de l’activitat ovàrica es comprovarà mitjançant valoració dels nivells de FSH, AMH, LH i Estradiol previs a l’inici del tractament de reproducció.

Deixa un comentari