Més enllà dels estudis bàsics: Magnificació espermàtica

Fruit de la voluntat en voler millorar els resultats en el camp de la reproducció assistida, noves àrees de recerca i com a resultat d’aquestes noves tècniques en l’àmbit clínic van apareixent.

Un clar exemple n’és l’aparició de la tècnica IMSI.

Tot i que amb el naixement de la ICSI (injecció intracitoplasmàtica d’espermatozous) molts dels problemes de fertilitat que anys enrere eren impensables de poder ser solucionats, van quedar resolts, els experts en el tema, ens continuàvem trobant amb el problema subjectiu de la selecció de l’espermatozou. Doncs en la ICSI, és el propi observador qui segons el seu criteri determina i escull el millor espermatozou per fecundar l’oòcit, però no és tan aquest el motiu limitant de la tècnica sinó el fet que el microscopi utilitzat, tan sols ens ofereix la possibilitat d’ampliar la imatge 400 vegades, que tot i esser molt tenint en compte la petita mida de l’espermatozou, sembla ser que no és suficient, ja que existeixen alteracions en la forma de l’espermatozou (morfología) que escapen de la nostra detecció quan parlem d’aquestes dimensions.

La IMSI (microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozous morfològicament seleccionats),per contra, és una nova técnica que complementa la ICSI, ja que ens permet visualitzar els espermatozous fins a 16000 augments, el que significa que la imatge s’observa 20 vegades més augmentada que en el cas de la ICSI. D’aquesta manera es pot realitzar una valoració més exhaustiva del nucli, la membrana i les estructures internes de l’espermatozou (orgànuls), seleccionant així aquells espermatozous que presenten una millor morfologia, sense vaculoes (estructures de l’interior de l’espermatozou que son pronòstic de mala qualitat), i descartant així aquells espermatozous defectuosos que amb tècniques com la ICSI s’observen com a espermatozous normals.
Estudis realitzats al nostre centre ens confirmen que quan una mateixa mostra és analitzada en quan a morfologia per ICSI i per IMSI, s’obté un menor nombre d’espermatozous normals amb la IMSI.

Com tota tècnica, la IMSI no es pot aplicar insdiscriminadament a totes les parelles infèrtils, però s’ha observat i comprovat que la seva realització ens és molt útil en pacients amb els següents antecedents.

– Errors repetits de implantació (dos o més)
– Avortaments de repetició (dos o més)
– Elevat grau de fragmentació en l’ADN
– Oligoastenoteratozoospèrmia

D’altra banda la IMSI és una tècnica molt precisa que requereix d’un alt nivell de coneixements i experiència per part dels professionals que la realitzen ja que quan aquesta s’aplica el temps de realització d’una ICSI convencional es pot fins i tot triplicar. Per tot això i per l’elevat cost de l’equip necessari per dur a terme la IMSI, aquesta, és una tècnica força costosa avui en dia.

Malgrat no ens permet augmentar el nombre d’oòcits fecundats ni tampoc millorar la qualitat dels embrions obtinguts, si que ens és útil per tractar els problemes de fertilitat anteriorment citats permetent un augment en el percentatge d’implantació i disminuint el risc d’avortaments de repetició.

Deixa un comentari