• PGT-A – Test Genètic Preimplantacional per a estudi d’Aneuploïdies

  Genètica Per què fer l’estudi? El Test Genètic Preimplantacional d’Aneuploïdies PGT-A, és una tècnica  que permet l’estudi de tots els cromosomes d’una o vàries cèl·lules, procedents d’un embrió obtingut mitjançant Fecundació in-vitro L’Objectiu d’aquesta tècnica, és estudiar els embrions d’un cicle de  fecundació in vitro, per seleccionar aquells que tinguin una dotació  cromosòmica normal, és
 • SECURE SELECT

  Genètica Què és SecureSelect? SecureSelect és una tècnica de selecció embrionària basada en la  selecció cromosòmica no invasiva, que consisteix en analitzar una petita  quantitat del medi de cultiu on han evolucionat els embrions. En aquest medi de cultiu, si troba material genètic que és originari de les  cèl·lules de l’embrió. L’estudi d’aquest material, ens
 • SECUREMATCH

  Cribratge de malalties recessives i lligades al cromosoma X Genètica Per què fer aquest estudi? Les malalties hereditàries recessives són un conjunt de malalties  genètiques poc freqüents, que només es produeixen quan un individu té  dues còpies mutades del gen relacionat amb la malaltia. Si ambdós membres d’una parella són portadors d’aquest tipus de  mutacions,
 • Secure Natal (Test prenatal no invasiu )

  Genètica Què és? El test genètic prenatal en sang materna, és una prova no invasiva que es  pot realitzar a partir de la setmana 10 de gestació. Ens permet detectar  alteracions genètiques en el fetus, a partir d’una mostra de sang materna,  essent així una tècnica segura tant pel fetus com per la mare. Es
 • No tingueu dubtes

  Ens agrada explicar-te què fem i com et podem ajudar.

 • Pregunta'ns
+34 973 288 127 +34 973 273 100