Transferència d’embrions congelats (TEC)

Tècnica

El cicle de transferència d’embrions congelats, és un tractament senzill i ràpid, que ens permet aprofitar els embrions sobrants de cicles de Fecundació in Vitro que han estat congelats (vitrificats). D’aquesta manera evitem a la pacient tornar a iniciar un cicle de FIV, amb pas per quiròfan, estimulació hormonal i tota la resta de processos complexes que comporta aquesta tècnica.

En aquest cas el medicament utilitzat està destinat únicament a preparar l’endometri de la pacient (úter), amb la finalitat que la seva receptivitat sigui màxima en el moment de la descongelació i transferència dels embrions.

Pel fet que no hi ha estimulació hormonal ovàrica, aquesta tècnica no implica cap risc per la salut i evolució de la pacient, i és per aquest motiu que tampoc no és necessari un període de repòs tan estricte com en el cas de la FIV.

Existeixen dos tipus de protocol, el cicle natural (preparació endometrial seguint el cicle natural de la dona, sense administració externa d’hormones) o el cicle controlat (administració d’hormones de manera exògena)

El tractament dura aproximadament entre 12 i 15 dies.
Un cop preparada la pacient, la transferència es farà en les 48-72 hores post control ecogràfic que ens indiqui una correcta receptivitat endometrial.

La descongelació (desvitrificació) dels embrions es realitza el dia abans o el mateix dia de la transferència, segons quin sigui l’estat evolutiu dels mateixos.
La transferència és un procediment senzill que es realitza de manera ambulatòria i que consisteix en carregar els embrions en una cànula, per posteriorment deixar-los a l’interior de l’úter de la pacient mitjançant visualització ecogràfica.

Quinze dies més tard es realitza la prova d’embaràs en sang per tal de saber si s’ha aconseguit gestació.