Inseminació artificial amb semen de donant (IAD)

Tècnica

La inseminació artificial amb semen de donant (IAD), és una tècnica que consisteix en la disposició del semen d’un donant (que prèviament haurà estat seleccionat) a l’interior de l’úter de la pacient.

Inicialment la pacient s’ha de sotmetre a un tractament hormonal (tot i que també es pot fer amb cicle natural) per tal d’aconseguir el creixement i maduració fol·licular (maduració de l’òvul).

Aquest tractament que pot durar aproximadament de 10 a 14 dies és senzill i poc agressiu, ja que les dosis de medicació administrades acostumen a ser baixes.

Un cop aconseguida la maduració ovocitària ( comprovat gràcies als controls ecogràfics periòdics que es realitzen durant el tractament), es provoca l’ovulació dins de les següents 36 hores, moment en el qual es procedeix a preparar la mostra d’esperma del donant.

Pel que fa a la selecció dels donants, és un procediment complex i acurat en el qual es realitzen una sèrie d’entrevistes i analítiques als candidats, per tal de descartar aquells que presenten malalties d’origen genètic o serològic, exploracions físiques per determinar la correcta funció dels òrgans reproductors, així com testos psicològics per valorar el coeficient intel·lectual i integritat del donant. Els donants acostumen a ser nois joves d’entre 18 i 30 anys, que un cop han superat totes les proves donen de manera altruista i voluntària mostres d’esperma al centre durant un període de sis mesos. Aquestes mostres són tractades i congelades per tal de mantenir-les fins al moment en que una parella amb característiques físiques similars al donant les requereixi.

La preparació de la mostra consisteix en la realització d’una sèrie de rentats per tal d’eliminar-ne el plasma seminal i els espermatozous immòbils o morfològicament alterats. D’aquesta manera ens quedem únicament amb els espermatozous aptes i mòbils, capaços de fecundar l’òvul.

La mostra descongelada i preparada, es carrega en una cànula d’inseminació, i es deixa a l’interior de l’úter. Aquest procediment, és senzill ràpid i poc dolorós.

Un cop finalitzat, la pacient romandrà estirada uns minuts.

La inseminació és una tècnica que no requereix repòs ni modificació dels hàbits de vida de la pacient.

Finalment, al cap de quinze dies es realitza un test d’embaràs per tal de saber si s’ha aconseguit gestació.

Indicacions

1) Esterilitat masculina:
– Alteracions en la qualitat de la mostra
– Oligoastenoteratozoospèrmia severa
– Absència total d’espermatozous: Azoospèrmia
– Alteracions genètiques