Congelació de semen

Tècnica

Són moltes les causes per les quals homes joves es sotmeten a tractaments mèdics, quirúrgics o de radioteràpia que poden afectar la seva fertilitat.

Una de les possibilitats que han de conèixer, sobretot els joves en edat reproductiva, amb o sense parella, és la de congelar els seus espermatozous en Bancs de Semen per a preservar la seva fertilitat en cas que els tractaments produeixin una esterilitat irreversible.

És important saber que es necessiten vàries ejaculacions per a poder congelar dosis suficients, per la qual cosa, es recomana acudir al centre amb suficient antelació.

Les mostres de semen degudament identificades, un cop congelades i dipositades al Banc de semen a –196 ºC, es mantenen així durant un període de temps indefinit segons indica la Llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció Assistida. El pacient pot sol·licitar l’ús de les seves mostres i, segons la qualitat del semen i l’estat de fertilitat de la seva parella, recórrer a la tècnica de reproducció assistida més adequada: Inseminació Artificial (IAC), Fecundació in Vitro o microinjecció espermàtica (ICSI).

També pot sol·licitar la retirada de les seves mostres del centre per a ser utilitzades o guardades allí on ell desitgi, així com sol·licitar en tot moment la seva destrucció. En cap cas les mostres poden ser utilitzades per una altra persona.

D’altra banda el banc de semen es posarà en contacte cada any amb el pacient, per tal de renovar l’autorització de manteniment. En cas de no obtenir-se durant dos anys consecutius les mostres d’esperma seran descongelades.

El procés de congelació-descongelació de les mostres de semen suposa una pèrdua variable de la mobilitat dels espermatozous. La disminució de la qualitat espermàtica depèn fonamentalment de l’estat d’aquesta quan es congela. No és d’estranyar que els pacients puguin presentar un baix nombre d’espermatozous i/o de mobilitat deficient quan acudeixen al centre, degut a l’estrès que els suposa el coneixement de la seva malaltia o per haver iniciat ja el tractament mèdic. Malgrat això, amb les tècniques actuals en el camp de la Medicina de la Reproducció, només són necessaris un nombre reduït d’espermatozous per intentar aconseguir un embaràs.

D’acord a la Llei 14/2006 el pacient pot permetre l’ús de les seves mostres per part de la seva parella fins 12 mesos després de la seva defunció, sempre que hagi manifestat en escriptura pública el seu consentiment. En cas contrari s’eliminaran les mostres.