Biòpsia testicular (BT)

Tècnica

La Biòpsia testicular és una petita intervenció quirúrgica que serveix per valorar, en pacients amb problemes de fertilitat, la presència o absència d’espermatozous al testicle, o per diagnosticar si existeix algun tipus de problema genètic.

La tècnica consisteix en la realització d’una petita incisió al testicle, amb la finalitat d’extreure un tros de polpa testicular que serà la que ens permetrà realitzar l’estudi.

La intervenció es realitza amb anestèsia local i es tracta d’un procediment ràpid i senzill.

Si aquesta intervenció es realitza amb la finalitat de diagnosticar la presència d’espermatozous en el testicle, i el diagnòstic es confirma, aquesta mostra serà congelada per posteriorment poder ser utilitzada en el tractament de Fecundació in Vitro indicat, que en aquest cas serà la ICSI (microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozous).

Indicacions

1) Azoospèrmia (absència total d’espermatozous): Ja sigui obstructiva (es produeixen espermatozous però aquests no surten a l’exterior a causa d’una obstrucció en la via seminal), o secretora (no hi ha producció d’espermatozous).

2) Avortaments de repetició

3) Estudi genètic