La microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)

La microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)

Tot i el gran avenç que han suposat les tècniques de reproducció humana en el camp de la salut reproductiva, molts tipus d’infertilitat no han pogut ser solucionats fins a l’aparició de la microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozous (ICSI).

Leer más