ER- MAP / I- MAP: Nou estudi de valoració de l’estat immunològic i endometrial previ a la trasferència embrionària

Nou estudi de valoració de l’estat immunològic i endometrial previ a la trasferència embrionària

Les Tècniques de Reproducció Assistida segueixen avançant en els camps que intervenen en el conjunt de processos.
La combinació dels estudis genètics i immunològics, permeten la millora en els resultats de la implantació embrionària.
A FIV Lleida, seguim avançant en la implantació de les tècniques pioneres en el camp de la infertilitat.

Què és la receptivitat endometrial?
L’Endometri és el teixit que recobreix l’interior de l’úter i es prepara cada mes per permetre la implantació de l’embrió.
Aquesta estructura, experimenta canvis al llarg del cicle menstrual, assolint el moment de màxima receptivitat endometrial al voltant del 19-21è dia del cicle. Aquest moment del cicle es denomina finestra d’implantació i apareix 7 dies després del pic d’LH endògena.
Existeixen estudis que demostren que l’endometri es refractari a l’embaràs en altres moments del cicle lluny de la finestra d’implantació.
De la mateixa manera, la receptivitat endometrial, també està subjecta a la presència i concentració de determinats anticossos presents a l’úter. Aquests anticossos denominats NK (Natural Killers), són els responsables de diferenciar les cèl·lules exògenes de les pròpies, i tot i que són el tipus de cèl·lules immunes més prevalents a l’endometri en estadi secretor, quant la seva concentració es troba augmentada, són les responsables de produir “fallos” d’implantació o avortaments espontanis.

Per a que serveixen el test ER- I MAP?
Ambdós testos, validen l’estat de receptivitat de l’endometri, mitjançant la realització d’una biòpsia endometrial que permet determinar de manera precisa, quin és el millor moment per a realitzar la transferència d’embrions, tant a nivell de qualitat endometrial com a nivell immunològic.
Actualment aquest estudi és el més precís i fiable disponible, ja que és l’únic que combina l’avaluació de gens i de resposta immune, directament relacionats amb el procés d’implantació embrionària.

Deixa un comentari