Les estadístiques solen ser difícilment comparables. Els formatges amb triangles, els cilindres i els pilars de diferents colors acostumen a reflectir realitats subjectives.

La subjectivitat prové del fet de que no es parteix de les mateixes premisses, ni es valoren els resultats amb els mateixos criteris. En el nostre centre s’elaboren les estadístiques que per llei estem obligats a presentar davant de la Generalitat que porta el registre anomenat FIV-CAT, i nosaltres ens comparem amb les xifres de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) i amb la European Society of Human Reproduction (ESHRE).

D’aquesta comparació constatem els nostres bons resultats, equiparables per la banda més alta, i fins i tot superant les estadístiques europees.

Coneix l'equip humà

+34 973 288 127 +34 973 273 100