La donació és un acte altruista i desinteressat, en el que joves voluntaris, venen al centre periòdicament a portar les seves mostres al banc, amb la finalitat d’ajudar parelles amb problemes de fertilitat.

La donació de semen és un acte totalment anònim, segons regula la legislació Espanyola, per tant donant i parella receptora només coneixeran dades generals, com el grup sanguini, color dels cabells i ulls, edat, etc., que seran facilitades pels professionals del centre.

Finalitzat el procés de donació, el donant serà compensat per les molèsties i desplaçaments al Centre, així com pel temps dedicat a la donació.

Els requisits per a poder ser donant són:

 • Tenir una edat compresa entre 18 i 30 anys (en el cas del nostre centre).
 • Presentar uns antecedents familiars sense malalties de transmissió genètica.
 • Tenir un cariotip normal (estudi cromosòmic).
 • Normalitat de l’aparell reproductor.
 • Tenir una salut física i mental dins de la normalitat.
 • Estudi negatiu per a malalties de transmissió sexual.
 • Tenir un semen amb característiques adequades per a ser donant.

En què consisteix el procés?

Es comença per una entrevista exhaustiva relativa a dades personals i familiars per descartar possibles malalties hereditàries o altres causes d’exclusió del programa de donació.

L’equip mèdic estudiarà el qüestionari i si tot és correcte, es posarà en contacte amb el candidat per realitzar les analítiques pertinents i una exploració urològica.

S’ examina una primera mostra de semen al microscopi, observant quantitat i mobilitat dels espermatozous. Si el resultat és normal, es realitza una prova de congelació d’aquesta per tal de comprovar si la supervivència dels espermatozous a la congelació és d’un 40% o més.

Si el seminograma i la resta d’anàlisis són correctes el donant serà inclòs en el programa de donació i s’establirà una rutina d’entrega de mostres durant un mínim de tres mesos. Passat aquest període de temps es repetiran les anàlisis per tal de confirmar que el donant està lliure de patògens i per tant confirmar que les mostres congelades es poden utilitzar amb tota fiabilitat.

En aquest moment pot deixar de ser donant si així ho decideix.

Preguntes sobre la donació

En quines situacions el centre pot decidir que un donant ja no és apte?

 • Es detectin anomalies en les analítiques periòdiques.
 • La qualitat del semen en mostres repetides no sigui acceptable o no ho sigui la supervivència post-descongelació.
 • S’hagi aconseguit amb el seu semen el número de nascuts vius que marca la llei (un màxim de sis).

Quins factors poden afectar la qualitat de la mostra?

 • L’abstinència sexual: Es recomana mantenir entre 3 i 5 cinc dies d’abstinència sexual sempre que es portin mostres al centre.
 • La manera de recollir la mostra: És important recollir la totalitat de la mostra.
 • L’estrès, situacions febrils, la presa de certs medicaments o determinats hàbits de vida poden comprometre la qualitat de la mostra, és per aquest motiu que es recomana seguir uns hàbits saludables.
 • Patologies urològiques.

Si el donant es troba en qualsevol d’aquestes situacions, ha de comunicar-ho al centre.

Quantes mostres han de portar els donants?

Un cop iniciat el procés de donació, es recomana que el donant porti una mostra per setmana durant un període aproximat de tres mesos.

 • Donació d'òvuls

  La donació d’òvuls és un acte altruista i desinteressat, amb la finalitat d’ajudar parelles o altres noies amb problemes de fertilitat.

 • Informa-te'n

Fes-te donant de semen

  Please prove you are human by selecting the house.

  Accepto que les meves dades personals siguin tractades per Centre d´infertilitat i reproducció humana de Lleida, S.L. per la gestió de la comanda o servei.
  Accepto que Centre d´infertilitat i reproducció humana de Lleida, S.L. m'enviï informació comercial de les seves ofertes i serveis.

   

  Centre col·laborador

   

  +34 973 288 127 +34 973 273 100