• Màster en Reproducció Assistida per la Universitat de València
  • Llicenciada en Biologia per la UB (Especialitzada en Biologia Sanitària)
  • Embriolog de l’ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology)
  • Àmplia experiència al laboratori d’andrologia, FIV, ICSI i vitrificació d’ovòcits i embrions
  • Ha participat en nombroses ponències i congressos estatals i internacionals
  • Formació en embriologia al CIRH Barcelona
+34 973 288 127 +34 973 273 100