• Tècnic de laboratori de grau superior
  • Especialitzada en laboratori d’anàlisis clíniques
  • Amplia experiència en laboratori d’andrologia i hematologia